Frågespalt

Har ni något ni undrar över gällande köp eller försäljning av fastigheter? Vi har fått förtroendet av Kungsbackaposten att svara på läsarfrågor i tidningen och gör det även gärna här på hemsidan eller per telefon.