Frågor & svar

I denna blogg kommer vi även att skriva om de frågor som dyker upp vid ett hus- eller lägenhetsbyte. Det kan t ex gälla frågor om besiktning, budgivning, friskrivningsklausul och undersökningsplikt. Har du själv något du vill ha svar på? Skriv gärna din fråga i Kommentarsfältet. Först ut är en fråga om fast och lös egendom!

Fråga:
Vi har sålt vårt hus och är något osäkra  angående fast och lös egendom. Vi har både inbyggda garderober och många fristående. Nu när vi snart skall flytta funderar jag om även de fristående garderoberna skall ingå i köpet?

Svar:
Det finns bestämmelser i Jordabalken som tydliggör vad som är fast egendom och vad som är tillbehör till fastighet och byggnad.  Till byggnad hör fast inredning och det som byggnaden blivit försedd med om det är ägnat för stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna. Om du som säljare vill undanta vissa fasta tillbehör bör du ha informerat om detta i god tid och även ha med överenskommelsen i kontraktet. Garderober anses vara byggnadstillbehör och lämnas kvar om de fanns där när ni visade huset.