Frågor & svar

Ny fråga och nytt svar i bloggen! Har du själv en fråga som du vill ha svar på? Kontakta oss!

Fråga: Vi  har nyligen varit med i en budgivning och fick veta av mäklaren att säljaren föredrog en köpare som erbjudit dom en friskrivningsklausul. Vad är en friskrivningsklausul?

Svar:  Som säljare är man ansvarig mot köparen i 10 år mot dolda fel. Har man en friskrivningsklausul så innebär det att säljaren avtalar bort ansvar eller del av ansvar och att man då som köpare inte längre kan göra anspråk för dolda fel. 

Sedan några år tillbaka finns det försäkringar som säljaren kan teckna mot dolda fel. Exakt innehåll kan din mäklare informera om. Förhandlar man bort ansvaret så innebär det i allmänhet en viss prissänkning som motprestation.