Frågor & svar

Ny fråga & svar i vår blogg! Klicka på rubriken för att läsa hela svaret.
Fråga:  Måste en mäklare berätta allt om husets brister?

Svar: Mäklaren har ingen undersökningsplikt. Som mäklare är vi dock alltid skyldiga att berätta om de fel och brister vi blivit informerade  om.

Mäklaren uppmanar alltid säljaren att berätta allt han vet om fastigheten, även sådant som han kanske inte tycker är viktigt.  Då detta kan ha betydelse för köparen att ta ställning till innan de lägger ett bud på huset. Det är inte helt ovanligt att säljaren blir hemmablind och inte tänker på att till exempel garageporten är trög och bara går att öppna på ett speciellt sätt.

Många tänker inte på att de som köpare faktiskt har ett stort ansvar själva när det gäller undersökningsplikten av det hus man tänker köpa.