Frågor & svar

För dig som går i sälj- eller köptankar om fritidshus har vi en ny fråga i bloggen som berör det. En fråga som är vanligt förekommande!

Fråga:  Vi är tre syskon som tillsammans äger ett fritidshus. Jag är på väg att köpa ut mina syskon. Hur går jag tillväga?

Svar: Är ni överens om att du skall köpa fritidshuset och överens om hur stor köpeskillingen skall vara kan ni skriva ett köpekontrakt och köpebrev. Det finns att köpa i bokhandeln men jag rekommenderar alltid att man tar kontakt med en jurist eller fastighetsmäklare som hjälper till med kontraktskrivningen, makamedgivande och eventuella fullmakter.

I de fall man inte kan komma överens, kan man begära tvångsförsäljning av fastigheten på offentlig auktion. Det begärs hos tingsrätten som då utser en god man som skall sköta försäljningen. Då kan den som är intresserad av att köpa lägga bud på fastigheten och det gäller även er delägare.