Visas lördag 9 juni, Post Annas väg 2 kl 14.00 och Bueråsvägen 57 kl 15.00, välkommen!