Skärvallsgatan 20, Påvelund/Fiskebäck är reserverad