Västra Moränvägen 10 visas på torsdag den 9 maj kl 13.00, välkommen!