Ölmevallavägen är reserverad. Vi har ett antal spekulanter som söker tomt.