Friggs väg 18 är reserverad. Flera spekulanter fortfarande intresserade. Ska du sälja hör av dig!