En sommarhälsning! Kontoret är emellanåt obemannat, men på telefon 0708-550220 går det alltid att få kontakt.